Akıl Baliğ Olan Her Müslümanın Bilmesi Gerekenler

Akıl Baliğ Olan Her Müslümanın Bilmesi Gerekenler Akıl baliğ olan her müslüman kadın ve erkeğin şu dört şeyi bilmesi gerekir: 1 – İlim: Allah’ı, Rasulullah’ı ve İslam dinini delille bilmektir. 2 – Amel: Bu ilimle amel etmektir. 3 – Davet: İnsanları; Allah’ı, Rasulullah’ı ve İslam dinini delille bilmeye ve bu ilimle amel etmeye davet etmek. 4 – Sabır: Davet […]

Her Müslüman Kadın ve Erkeğin Öğrenmesi Gereken Meseleler

Her Müslüman Kadın ve Erkeğin Öğrenmesi Gereken Meseleler Akıl baliğ olan her müslüman kadın ve erkeğin aşağıdaki üç meseleyi öğrenmesi, inanıp buna uygun amel etmesi farzdır. Birinci Mesele Birincisi: Allah-u teala bizi yarattı, bize rızık verdi, bizi başıboş bırakmadı ve bize bir rasul gönderdi. Bu rasule itaat edip gösterdiği şekilde hareket eden cennete girer, ona […]

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ 1 – Büyük Şirk (Tevhidi bozan ve ona zıt olan Büyük Şirk) Allah-u teala’yı “ibadette” (nusukta), “hükümde”, “teşride”, “velayette” ve“sevgide” birlemeyip O’na ortak koşmaktır. Allah-u teala şöyle buyuruyor: “De ki: “Namazım, kestiğim kurban, hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Müslümanların ilki olarak bununla emrolundum.” (En’am: 162-163) […]

KÜFÜR VE ÇEŞİTLERİ

KÜFÜR VE ÇEŞİTLERİ Küfür iki çeşittir: 1- Büyük Küfür: (Tevhidi bozan ve ona zıt olan Büyük Küfür) Gerek inatla, gerek cehaletle, gerekse de inat edenleri taklit sebebiyle Allah’ın tevhidini inkar etmek ve rasulünü yalanlamaktır. Büyük küfür insanı İslam dininden çıkarır. 2 – Küçük Küfür: Bu, insanı İslam dininden çıkartmaz. Fakat büyük günahtır. 1 – Büyük Küfürün […]

NİFAK VE ÇEŞİTLERİ

NİFAK VE ÇEŞİTLERİ Nifak iki çeşittir: 1 – Tevhidi Bozan Büyük -İtikadi- Nifak (Tevhidi bozan ve ona zıt olan Büyük -İtikadi- Nifak ) Kişinin kalbiyle inanmadığı halde zahirde diliyle tasdik ettiğini söylemesi, diliyle ve hareketleriyle hakka bağlanmış gibi görünmesidir. Altı kısma ayrılır: a – Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i kalbiyle yalanlamak. b – Rasulullah sallallahu aleyhi ve […]